เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำพราน ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …