เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ 

ในวันที่ ๒๔ พ.ค ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก

เพื่อสืบสานและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยในดำรงอยู่ไม่สูญหาย และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลคำพราน