เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

โครงการอิ่มบุญอิ่มใจไหว้พระ ๙ วัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการอิ่มบุญอิ่มใจ ไหว้พระ ๙ วัด  ประจำปี ๒๕๕๖

พนักงานกองการศึกษาและพนักงานเทศบาลตำบลคำพราน ได้พาผู้สูงอายุและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำพรานไปไหว้พระตามวัดต่างๆ