เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ประเพณีลอยกระทง ปี 56

จัดที่ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู้ใหญ่ป่าสัก) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556