เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลคำพราน

ติดต่อขอ      - ระเบียบขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร

                  - แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ติดต่อได้ที่    - สำนักงานเทศบาลตำบลคำพราน  ชั้นที่ 1

                  - โทรศัพท์ 036-730346
                  - แฟ็กซ์    036-730347
                  - เบอร์มือถือ 084-3401112

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004324721025