เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.เปิดโครงการ ฯ กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ผ่านค่ายบำบัด....ฝึกอ๊อกเชื่อมเครื่องมือจักรกลการเกษตร