เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

โครงการอำเภอวังม่วงใส่ใจดูแลผู้พิการ (1 อสม. 1 ผู้พิการ)

โครงการอำเภอวังม่วงใส่ใจดูแลผู้พิการ (1 อสม. 1 ผู้พิการ)
20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ท่านรองนายกเทศมนตรี สุชาติ ทรงหอม เป็นประธาน เปิดการอบรมฝึกปฎิบัติดูแลผู้พิการ ของอสม.ในเขตเทศบาลตำบลคำพราน , เทศบาลตำบลแสลงพันและเทศบาลตำบลวังม่วง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคำพราน