เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว

โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ