เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

โครงการป้องกันไข้หวัดนก ประจำปี2556

โครงการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ประจำปี2556

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำพราน