เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ตรวจน้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาล

31 พ.ค.56   กองสาธารณสุขฯ ทต.คำพราน ออกตรวจตู้บริการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลตำบลคำพราน 

ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ค่า PH , ความกระด้าง และทดสอบโคลิฟอร์มซึ่งแสดงการปนเปื้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ทำให้ผู้บริโภคท้องเสีย อาหารเป็นพิษ