เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

โครงการทัสนศึกษาเรียนรู้นอกสภานที่ โรงเรียนวัดคำพราน และโรงเรียนวัดปากน้ำ